Giám sát điện năng bằng công nghệ không dây

Giám sát điện năng tiêu thụ, hệ thống điện năng lượng mặt trời bằng công nghệ không dây

1. Hiện trạng hệ thống giám sát cung cấp điện:

- Các hệ thống giám sát cung cấp điện hiện nay thường sử dụng các bộ đồng hồ đo điện năng để giám sát tại chổ. Số lượng các bộ đồng hồ đo phụ thuộc vào quy mô và nhu cầu hoạt động của từng công trình, hệ thống năng lượng Mặt Trời. Một hệ thống lớn có nhiều đồng hồ được đặt cách xa nhau, người giám sát phải đến trực tiếp vị trí của từng đồng hồ để ghi chép số liệu.

- Sử dụng các hệ thống SCADA để giám sát tập trung toàn bộ hệ thống tại phòng vận hành. Hệ thống đòi hỏi chi phí đầu tư tương đối cao.