HỆ THỐNG SCADA NHÀ MÁY TINH BỘT MÌ

Đánh giá:

HỆ THỐNG SCADA NHÀ MÁY TINH BỘT MÌ

Mã:
Giá: 0.00 VNĐ
Hotline: 0909 623 689
 

Thuyết minh chi tiết hệ thống và báo giá, xin vui lòng liên hệ Hotline.

Hệ thống scada dây chuyền sản xuất tinh bột mì:

Toàn bộ dây chuyền sản xuất tinh bột mì được điều khiển và giám sát tập trung tại 1 phòng điều khiển trung tâm đặt tại khu vực sản xuất, bao gồm:

  • Điều chỉnh tốc độ các động cơ có sử dụng biến tần
  • Điều khiển tự động theo từng điều kiện của hệ thống
  • Giám sát trạng thái của đối tượng
  • Đồ thị phân tích
  • Cảnh báo, sự kiện trong quá trình vận hành
  • Báo cáo vận hành
  • Báo cáo sản xuất.

 Tổng quan hệ thống PLC và Scada dây chuyền sản xuất tinh bột mì: 

 

Copyright www.maxx-marketing.net